Avaleht » Avaleht
 
 
17.08.20
Ettekanded 2020/2021
03.09.19
ETTEKANDED 2019/2020
23.12.18
2018-2019 ettekanded
 

Haapsalu Rotary Klubi ühendab Haapsalu linnaja osaliselt ka Läänemaa ettevõtlike mehi, kes on koondunud klubisse, et aidata kaasa meie piirkonna arengule! Igal aastal on algatatud vähemalt üks heategevusprojekt, mis on alati ka ellu viidud!

Haapsalu Rotary Klubi lähtub oma tegevuses Rahvusvahelise Rotary eesmärkidest. Rotary tegevuse eesmärgiks on hoida kõrgel ühiskonna teenimise ideaali, kui igasuguse väärika ettevõtmise algust.

 

  1. edendades tutvussuhete sündimist ja luues seeläbi võimalusi ühiskonna teenimiseks. 
  2. hoides au sees äri- ja kutsealamoraali ning hinnates igasugugt kasulikku tööd ja õpetades iga rotariaani nägema oma kutseala kui võimalust ühiskonna teenimiseks. 
  3. innustades iga rotariaani saavutama ühiskonna teenimise ideaali oma eraelus, ametis ja ühiskonnaliikmena. 
  4. edendades rahvusvahelist üksteisemõistmist, head tahet ja rahu ühiskonna teenimise idee poolt ühendatud äri- ja kutseelus tegutsevate inimeste vahelise sõpruse abil.

 

1950. aastast kuni käesoleva ajani, on Rotary motoks 'Ühiskonna teenimine kõrgemale isiklikest huvidest'.

Rotary on ühiskonna teenimisele pühendatud organisatsioon. Klubide praktiline tegevus juhindub Rotary eetilistest põhimõtetest, millest tähtsaim on 'Nelja küsimuse test'.

 

Chicago rotariaan Herbert J. Taylor koostas 'Nelja küsimuse tesi' 1930. aastate sügava majanduskriisi ajal oma firma personalile. Tema eesmärgiks oli luua eetiline baas, mis aitaks firmal eriti rasketes töötingimustes edukalt toime tulla. Kui H.J.Taylor oli Rotary Internationali president 1954-55, loovutas ta 'Nelja küsimuse testi' autoriõiguse Rotaryle.

Rotary liikmed püüavad 'Nelja küsimuse testi' kaudu edendada häid tegu

 

tsemistavasid omavahelises suhtlemises ja teenistuses, kaaludes järgmiselt:

Kaalu oma mõtteid, sõnu ja tegusid, küsides endalt

 

  1. Kas see on tõde? 
  2. Kas see on õiglane kõigi asjaosaliste suhtes? 
  3. Kas see tugevdab head tahet ja sõprust? 
  4. Kas see on kõigile asjaosalistele kasulik?

 

'Nelja Küsimuse test' on Rotary ideeline tugisammas ja erialateenistuse tähtsaim prinsiip.